youtube-dl – pobieranie filmów i muzyki

youtube-dl – to konsolowy program, który pozwala na łatwe pobieranie filmów lub muzyki z ponad tysiąca stron.
Lista wspieranych obecnie stron.

Używanie

youtube-dl [OPCJE] URL

W przypadku Youtube zamiast URL możemy podać sam identyfikator wideo lub playlisty – jeśli chcemy pobrać całą playlistę

Wybór formatu
W przypadku gdy wideo jest dostępne w wielu formatach – youtube-dl automatycznie pobierze film w najlepszej jakości.
Jeśli chcemy pobrać w innym formacie, możemy wylistować dostępne formaty poleceniem:

youtube-dl -F URL

Notujemy kod interesującego nas formatu a następnie wydajemy polecenie:

youtube-dl -f format URL

Pobieranie audio
Używając opcji -x możemy pobrać tylko dźwięk:

youtube-dl -x -f bestaudio URL

Wszystkie opcje dla youtube-dl możemy zobaczyć po wydaniu polecenia:

youtube-dl -h

Warto również poczytać stronę manuala:

man youtube-dl

Przykłady

Pobieramy całą playlistę z Youtube (tu kurs Linux Polecenia)

youtube-dl https://www.youtube.com/playlist?list=PLbOPmSDkHx2rDqgPrV1tkqGGLEiR046ui

Pobieramy tylko dźwięk (muzykę) z playlisty Youtube (tu polskie przeboje lat 80)

youtube-dl -x -i -f bestaudio https://www.youtube.com/playlist?list=PLNfOcBS3i59iBb1ffJ8X8MW55B_ua4lu1

opcja -i, aby ignorować błędy i pobierać dalej jeśli któryś z plików nie jest już dostępny.

Pobieramy kurs z Udemy

youtube-dl -u UŻYTKOWNIK -p HASŁO URL_KURSU

Dodaj komentarz