pipes.sh – animowany wygaszacz ekranu z rurami

pipes.sh to kolejny terminalowy wygaszacz ekranu tym razem rysujący kolorowe rury 🙂
Jako że obraz wart jest tysiąca słów – opisuję tylko skróty klawiszowe służące do kontrolowania programu, a następnie wklejam zrzuty ekranu.

Klawiszologia:
Dowolny klawisz – opuszczenie programu
Wszystkie poniższe klawisze wraz z SHIFT:
P / O – zwiększenie / zmniejszenie prawdopodobieństwa prostych linii
F / D – zwiększenie / zmniejszenie częstotliwości wyświetlania
B – przełącza efekt pogrubienia (bold)
C – przełącza kolorowanie
K – przełącza zachowanie koloru przy przekraczaniu krawędzi

Uruchamiając program z opcją -t numer (od 1 do 9), zmieniamy zestaw znaków, który zostanie użyty do rysowania rur.
Efekty jak na poniższych zrzutach ekranu.

-t # Użyte znaki Zrzut ekranu
-t 0 ┃┏ ┓┛━┓ ┗┃┛┗ ┏━
-t 1 │╭ ╮╯─╮ ╰│╯╰ ╭─
-t 2 │┌ ┐┘─┐ └│┘└ ┌─
-t 3 ║╔ ╗╝═╗ ╚║╝╚ ╔═
-t 4 |+ ++-+ +|++ +-
-t 5 |/ \/-\ \|/\ /-
-t 6 .. .... .... ..
-t 7 .o oo.o o.oo o.
-t 8
-\ /\|/ /-\/ \|
(railway)
-t 9
╿┍ ┑┚╼┒ ┕╽┙┖ ┎╾
(knobby)

Strona domowa pipeseroni.github.io

Dodaj komentarz