Neofetch – podstawowe informacje o systemie

Neofetch to programik wyświetlający w przyjemnej formie podstawowe informacje systemowe. Neofetch powstał z myślą o używaniu go na zrzutach ekranu prezentujących twój system operacyjny.

Neofetch można konfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego ~/.config/neofetch/config.conf.
O tym jakie elementy ma wyświetlać neofetch decyduje funkcja print_info().

print_info() {
  info title
  info underline
 
  info "OS" distro
  info "Model" model
  info "Kernel" kernel
  info "Uptime" uptime
  info "Packages" packages
  info "Shell" shell
  info "Resolution" resolution
  info "DE" de
  info "WM" wm
  info "WM Theme" wm_theme
  info "Theme" theme
  info "Icons" icons
  info "Terminal" term
  info "Terminal Font" term_font
  info "CPU" cpu
  info "GPU" gpu
  info "Memory" memory

  # info "CPU Usage" cpu_usage
  # info "Disk" disk
  # info "Battery" battery
  # info "Font" font
  # info "Song" song
  # info "Local IP" local_ip
  # info "Public IP" public_ip
  # info "Users" users
  # info "Install Date" install_date
  # info "Locale" locale # This only works on glibc systems.

  info line_break
  info cols
  info line_break
}

Więcej informacji na temat dostosowywania Neofetch można znaleźć na wiki.

Strona projektu na : GitHub.

Dodaj komentarz