gotop – monitor aktywności systemu

gotop to działający pod konsolą graficzny monitor aktywności systemu.
Pokazuje użycie procesora, dysków, pamięci, czujniki temperatury, użycie sieci, oraz listę procesów.

Klawiszologia:

 • Wyjście: q or CTRL + c
 • Nawigacja po liście procesów:
  • strzałki góra/dół lub j/k – góra/dół
  • CTRL + d lub CTRL + u – góra / dół pół strony
  • CTRL + f i CTRL + b – góra / dół pełna strona
  • gg lub G – skocz na górę lub na dół
 • Sortowanie procesów:
  • c – CPU (procesor)
  • m – Mem (pamięć)
  • p – PID (identyfikator procesu)
 • TAB – przełącza grupownie procesów
 • dd – zabija (kill) wybrany proces lub grupę procesów
 • h i l – przybliża i oddala wykresy CPU i pamięci
 • ? – przełącza menu pomocy


Opcje linii komend:
-c, –color=NAME ustawia schemat kolorów
-m, –minimal pokazuje tylko widgety CPU, Pamięci i Procesów
-r, –rate=RATE ile razy na sekundę uaktualniane są widgety CPU oraz Pamięci (domyślnie: 1)
-v, –version pokazuje wersje
-p, –percpu pokazuje osobny wykres każdego rdzenia CPU w widgecie CPU
-a, –averagecpu uśrednione zużycie procesora w widgecie CPU

Strona domowa github.com/cjbassi/gotop

Dodaj komentarz