CMUS – konsolowy odtwarzacz muzyki

cmus to mały, szybki i potężny konsolowy odtwarzacz muzyki dla systemów operacyjnych typu Unix.

Możliwości:

 • obsługa wielu formatów audio, w tym: Ogg Vorbis, MP3, FLAC, Musepack, WavPack, Wav, MPEG-4 / AAC, ALAC, WMA, APE, TTA, SHN i MOD.
 • odtwarzanie bez przerw
 • wsparcie ReplayGain
 • obsługuje strumieniowanie plików MP3 i Ogg (SHOUTcast / Icecast)
 • potężne filtry biblioteki muzycznej / filtrowanie na żywo
 • kolejka odtwarzania
 • dostosowywanle kolory i dynamiczne klawisze
 • tryb wyszukiwania i poleceń w stylu Vi
 • zdalna kontrola za pomocą programu cmus-remote (gniazdo UNIX lub TCP / IP)

Poniżej mały tutorial jak zacząć używać cmus (tłumaczenie strony manuala cmus-tutorial)
Oczywiśćie najlepiej zainstalować cmus i czytając wykonywać po kolei opisane tu czynności 🙂

1. Uruchamianie cmus

Przy pierwszym uruchomieniu cmus (wystarczy wpisać cmus w terminalu i nacisnąć Enter).

Otworzy się widok albumu / wykonawcy, który wygląda mniej więcej jak na zrzucie.

To jest widok, w którym będą wyświetlani wykonawcy i albumy.

2. Dodawanie muzyki

Naciśnij 5, aby przejść do widoku przeglądarki plików, aby dodać trochę muzyki. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Teraz użyj klawiszy strzałek, Enter i Backspace, aby przejść do miejsca, w którym się znajdują pliki audio. Aby dodać muzykę do biblioteki cmus, użyj klawiszy strzałek do podświetlenia pliku lub katalogu i naciśnij a. Kiedy naciśniesz a cmus cię przeniesie do następnej linii w dół (aby łatwo było dodać kilka plików / katalogów) i zacznij dodawać muzykę do swojej biblioteki. Operacja może trochę potrwać, jeśli dodasz katalog z dużą ilością plików. Gdy pliki są już dodane,
zobaczysz w prawym dolnym rogu całkowity czas trwania całej muzyki w bibliotece cmus.

Uwaga: cmus nie przenosi, nie duplikuje ani nie zmienia Twoich plików. Po prostu pamięta gdzie są i przechowuje metadane (czas trwania, wykonawca itp.)

Aby zapisać konfigurację wpisz : save i naciśnij Enter.

Uwaga: Cmus automatycznie zapisuje twoje ustawienia i bibliotekę oraz wszystko, kiedy go wyłączasz, więc prawdopodobnie nie użyjesz wiele razy polecenia save.

3. Odtwarzanie utworów z biblioteki

Naciśnij 2 aby przejść do prostego widoku biblioteki. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać utwór, który chcesz usłyszeć, i naciśnij Enter, aby go odtworzyć. Oto kilka klawiszy do sterowania odtwarzaniem:

Naciśnij c, aby wstrzymać / wznowić
Naciśnij w prawo / w lewo, aby przewinąć 5 sekund
Naciśnij < / > przewinąć minutę
Naciśnij z, aby odtworzyć poprzedni utwór i b, aby odtworzyć następny utwór

cmus ma kilka świetnych opcji do kontrolowania jaki następny utwór odtwarzać (jeśli cokolwiek), kiedy obecny się skończy. Stan tych ustawień jest wyświetlany w prawym dolnym rogu.
Pierwszy z nich pokazuje, jaki zbiór utworów (obecnie "wszystko z
biblioteka ") gramy. Naciśnij m, aby przełączać pomiędzy różnymi opcjami tego ustawienia. Na prawo od tego (za "|") cmus pokazuje stan czterech przełączników. Pokazane są tylko przełączniki, które są "włączone", więc teraz widzimy tylko C.

Oto przełączniki:
[C]ontinue - Kontynuuj
Jeśli ta opcja jest wyłączona, cmus zawsze zatrzymuje się na końcu ścieżki. Możesz przełączyć to ustawienie, naciskając shift-C.

[R]epeat - Powtarzaj
Jeśli jest włączony (i C - kontynuuj jest włączony), gdy cmus dociera do końca grupy odtwarzanych utworów (wybranych za pomocą klawisza m), zacznie ponownie odtwarzać daną grupę od początku. Naciśnij r, aby przełączyć to ustawienie.

[S]huffle - Losowo
Jeśli ta opcja jest włączona, cmus wybierze losową kolejność odtwarzania wszystkich ścieżek. Naciśnij s, aby przełączyć tę opcję.

[F]ollow - Podążaj
Jeśli ta opcja jest włączona, program cmus wybierze aktualnie odtwarzaną ścieżkę po zmianie ścieżki.
Naciśnij f, aby przełączyć tę opcję.
Szczerze mówiąc nie wiem czy to działa i jak to działa

4. Kolejkowanie

Powiedzmy, że słuchasz piosenki i chcesz wybrać, która piosenka będzie nastepna, bez przerywania aktualnie odtwarzanego utworu. Nie ma problemu! Po prostu idź
do utworu, który chcesz usłyszeć dalej (w dowolnym widoku) i naciśnij e.

Uwaga: Opcja "losowa" opisana powyżej nie wpływa na kolejkę.

Naciśnij 4, aby wyświetlić / edytować kolejkę. Ten widok działa i wygląda bardzo podobnie
prosty widok biblioteki. Główną różnicą jest to, że możesz zmienić kolejność
ścieżki z klawiszami p i P. Możesz nacisnąć shift-D, aby usunąć ścieżkę
z kolejki.

Gdy cmus zaczyna grać dany utwór od razu usuwa go z kolejki - tak więc w widoku kolejki widzimy tylko kolejne zaplanowane utwory.

5. Playlisty

Listy odtwarzania działają jak inne zestaw bibliotek (np. widok *2) ale możesz ręcznie ustawiać kolejność ścieżek. To może być całkiem przydatne, jeśli chcesz utworzyć miks konkretnych utworów.
Listy odtwarzania są widoczne po wciśnięciu klawisza 3. Ale zanim tam przejdziemy, dodajmy trochę utworów.
Naciśnij 2, aby przejść do prostego widoku biblioteki, przejdź do żądanej ścieżki i naciśnij y, aby dodać go do listy odtwarzania. Jedyne znakiem, że cokolwiek dzieje się, jest to że podświetlenie przesunie się o jeden wiersz w dół. Dodaj jeszcze kilka utworów, aby mieć z czym pracować.

Teraz naciśnij 3, aby przejść do listy odtwarzania. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Podobnie jak w przypadku kolejki, możesz użyć klawiszy p, P i D do przeniesienia i usunięcia
utwory z listy odtwarzania.

Uwaga:

Zmiana widoku (np. przez naciśnięcie 3) nie ma wpływu na działanie programu cmus. Aby umieścić cmus w trybie "play from the playlist", naciśnij Enter na jednym z utworów na liście odtwarzania. Aby przełączyć tryby bez przerywania aktualnie odtwarzanej piosenki, możesz nacisnąć shift-M.

Najważniejsze skróty klawiszowe

TAB - przełącza pomiędzy dwoma obszarami w widoku Biblioteki 1
v - stop
b - następny utwór
z - poprzedni utwór
c - pauza
x - restart utworu
s - przełącza tryb losowy (przeczytaj o klawiszu m poniżej jeśli chcesz korzystać z trybu losowego)
m - przełącza tryb aaa. aaa oznacza artystę, album lub wszystkie (all). Jeśli tryb artysty jest włączony, cmus przetasuje tylko pomiędzy utworami wykonawców. W trybie albumu cmus przetasuje pomiędzy utworami z odtwarzanego albumu. Jeśli cały tryb jest włączony, program cmus przetasuje pomiędzy kolejnymi utworami w bibliotece. Możesz zobaczyć aktualnie ustawiony tryb aaa w prawym dolnym rogu, obok miejsca wyświetlania ustawień kontynuacji, powtórzenia i losowania.
j - przeskocz do aktualnie odtwarzanego utworu (przydatny w trybie losowym)
- - zmniejsz głośność o 10%
+ - zwiększ głośność o 10%
/ - wyszukiwanie. Działa tak, jak w wielu programach uniksowych. Wpisanie slash, napisu i enter znajdzie pierwszą instancję tego napisu w twojej bibliotece. Naciśnij n, aby przejść do następnego ciągu, N, aby przejść do poprzedniego.

Komendy

Używając skrótu klawiaturowego w stylu Vi, CMus pozwala używać poleceń, które są poprzedzone przez : i obsługują automatyczne uzupełnianie za pomocą TAB. Oto kilka przydatnych poleceń (pełna lista jest dostępna w trybie widoku 7 lub na stronie podręcznika)
:add /scieżka/do/katalogu/muzyka - dodaje pliki z podanego katalogu do Biblioteki
:clear - czyści playlistę
:save playlist.pls - zapisuje bieżącą playlistę
:load playlist.pls - ładuje playlistę playlist.pls
:colorscheme nazwa_schamatu - przełącza schemat kolorów (dostępne są np.: cyan, green, night, zenburn, solarized-dark, solarized-light)

Więcej na temat konfiguracji cmus można się dowiedzieć czytając strony manuala:

 • man cmus
 • man cmus-tutorial
 • man cmus-remote

Strona domowa: cmus.github.io.

Dodaj komentarz