cmus – C* Music Player tutorial

To jest wersja online tutoriala do odtwarzacza cmus, dostępnego w konsoli jako strona manuala:

man cmus-tutorial

Oczywiśćie najlepiej zainstalować cmus i czytając wykonywać po kolei opisane tu czynności 🙂


Zobacz również: cmus – konsolowy odtwarzacz muzyki

Krok 1: Uruchamianie Cmus
Krok 2: Dodawanie Muzyki
Krok 3: Odtwarzanie ścieżek z Biblioteki
Krok 4: Zarządzanie kolejką
Krok 5: Playlista
Krok 6: Wyszukiwanie
Krok 7: Dostosowywanie
Krok 8: Wyjście
Krok 9: Do poczytania

Krok 1: Uruchamianie Cmus

Przy pierwszym uruchomieniu cmus (wystarczy wpisać cmus w terminalu i nacisnąć Enter).

Otworzy się widok albumu / wykonawcy, który wygląda mniej więcej jak na zrzucie ekranu.

To jest widok, w którym będą wyświetlani wykonawcy i albumy.

Krok 2: Dodawanie Muzyki

Naciśnij 5, aby przejść do widoku przeglądarki plików, aby dodać trochę muzyki. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Teraz użyj klawiszy strzałek, Enter i Backspace, aby przejść do miejsca, w którym się znajdują pliki audio. Aby dodać muzykę do biblioteki cmus, użyj klawiszy strzałek do podświetlenia pliku lub katalogu i naciśnij a. Kiedy naciśniesz a cmus cię przeniesie do następnej linii w dół (aby łatwo było dodać kilka plików / katalogów) i zacznij dodawać muzykę do swojej biblioteki. Operacja może trochę potrwać, jeśli dodasz katalog z dużą ilością plików. Gdy pliki są już dodane,
zobaczysz w prawym dolnym rogu całkowity czas trwania całej muzyki w bibliotece cmus.

Uwaga: cmus nie przenosi, nie duplikuje ani nie zmienia Twoich plików. Po prostu pamięta gdzie są i przechowuje metadane (czas trwania, wykonawca itp.)

Aby zapisać konfigurację wpisz : save i naciśnij Enter.

Uwaga: Cmus automatycznie zapisuje twoje ustawienia i bibliotekę oraz wszystko, kiedy go wyłączasz, więc prawdopodobnie nie użyjesz wiele razy polecenia save.

Krok 3: Odtwarzanie ścieżek z Biblioteki

Naciśnij 2 aby przejść do prostego widoku biblioteki. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby wybrać utwór, który chcesz usłyszeć, i naciśnij Enter, aby go odtworzyć. Oto kilka klawiszy do sterowania odtwarzaniem:

Naciśnij c, aby wstrzymać / wznowić
Naciśnij w prawo / w lewo, aby przewinąć 5 sekund
Naciśnij < / > przewinąć minutę
Naciśnij z, aby odtworzyć poprzedni utwór i b, aby odtworzyć następny utwór

cmus ma kilka świetnych opcji do kontrolowania jaki następny utwór odtwarzać (jeśli cokolwiek), kiedy obecny się skończy. Stan tych ustawień jest wyświetlany w prawym dolnym rogu.
Pierwszy z nich pokazuje, jaki zbiór utworów (obecnie "wszystko z
biblioteka ") gramy. Naciśnij m, aby przełączać pomiędzy różnymi opcjami tego ustawienia. Na prawo od tego (za "|") cmus pokazuje stan czterech przełączników. Pokazane są tylko przełączniki, które są "włączone", więc teraz widzimy tylko C.

Oto przełączniki:
[C]ontinue - Kontynuuj
Jeśli ta opcja jest wyłączona, cmus zawsze zatrzymuje się na końcu ścieżki. Możesz przełączyć to ustawienie, naciskając shift-C.

[R]epeat - Powtarzaj
Jeśli jest włączony (i C - kontynuuj jest włączony), gdy cmus dociera do końca grupy odtwarzanych utworów (wybranych za pomocą klawisza m), zacznie ponownie odtwarzać daną grupę od początku. Naciśnij r, aby przełączyć to ustawienie.

[S]huffle - Losowo
Jeśli ta opcja jest włączona, cmus wybierze losową kolejność odtwarzania wszystkich ścieżek. Naciśnij s, aby przełączyć tę opcję.

[F]ollow - Podążaj
Jeśli ta opcja jest włączona, program cmus wybierze aktualnie odtwarzaną ścieżkę po zmianie ścieżki.
Naciśnij f, aby przełączyć tę opcję.
Szczerze mówiąc nie wiem czy to działa i jak to działa

Krok 4: Zarządzanie kolejką

Powiedzmy, że słuchasz piosenki i chcesz wybrać, która piosenka będzie nastepna, bez przerywania aktualnie odtwarzanego utworu. Nie ma problemu! Po prostu idź
do utworu, który chcesz usłyszeć dalej (w dowolnym widoku) i naciśnij e.

Uwaga: Opcja "losowa" opisana powyżej nie wpływa na kolejkę.

Naciśnij 4, aby wyświetlić / edytować kolejkę. Ten widok działa i wygląda bardzo podobnie
prosty widok biblioteki. Główną różnicą jest to, że możesz zmienić kolejność
ścieżki z klawiszami p i P. Możesz nacisnąć shift-D, aby usunąć ścieżkę
z kolejki.

Gdy cmus zaczyna grać dany utwór od razu usuwa go z kolejki - tak więc w widoku kolejki widzimy tylko kolejne zaplanowane utwory.

Krok 5: Playlista

Listy odtwarzania działają jak inne zestaw bibliotek (np. widok *2) ale możesz ręcznie ustawiać kolejność ścieżek. To może być całkiem przydatne, jeśli chcesz utworzyć miks konkretnych utworów.
Listy odtwarzania są widoczne po wciśnięciu klawisza 3. Ale zanim tam przejdziemy, dodajmy trochę utworów.
Naciśnij 2, aby przejść do prostego widoku biblioteki, przejdź do żądanej ścieżki i naciśnij y, aby dodać go do listy odtwarzania. Jedyne znakiem, że cokolwiek dzieje się, jest to że podświetlenie przesunie się o jeden wiersz w dół. Dodaj jeszcze kilka utworów, aby mieć z czym pracować.

Teraz naciśnij 3, aby przejść do listy odtwarzania. Powinieneś zobaczyć coś takiego:

Podobnie jak w przypadku kolejki, możesz użyć klawiszy p, P i D do przeniesienia i usunięcia
utwory z listy odtwarzania.

Uwaga: Zmiana widoku (np. przez naciśnięcie 3) nie ma wpływu na działanie programu cmus. Aby umieścić cmus w trybie "play from the playlist", naciśnij Enter na jednym z utworów na liście odtwarzania. Aby przełączyć tryby bez przerywania aktualnie odtwarzanej piosenki, możesz nacisnąć shift-M.

Krok 6: Wyszukiwanie

Różne sposoby wyszukiwania utworów.

Wyszukiwanie: Naciśnij 2 aby upewnić się że jesteś w "prostym widoku biblioteki", nastepne wciśnij / aby rozpocząć szukanie. Wpisz szukane słowo lub dwa. cmus odnajdzie ścieżki które mają w sobie wpisane słowa. Wciśnij Enter aby wyjść z trybu wyszukiwania, lub n aby znaleźć następne dopasowanie.

Biblioteka (widok drzewa): wciśnij 1 by przejść do widoku Biblioteki. Przewiń na szukanego artystę, wciśnij Spacja aby wyświetlić albumy, następnie TAB by przejść do prawej kolumny. Kolejne wciśnięcie TAB przeniesie z powrotem do lewej kolumny.

Filtry: W widoku Filtry 6 możemy definiować kryteria wyświetlania plików. Więcej w manualu man cmus.

Krok 7: Dostosowywanie

Naciśnij 7, aby zobaczyć aktualne ustawienia oraz skróty klawiszowe.
Aby zmienić ustawienie lub skrót klawiszowy po prostu zaznacz go (strzałkami) i wciśnij Enter. Na dole po lewej pojawi się komenda ustawiająca daną wartość – możesz ją zmienić i zapisać nowe ustawienie Enter

Krok 8: Wyjście

Aby zakończyć działanie cmus wpisz :q i nacisnij Enter. Ustawienia, biblioteka, playlista oraz kolejka zostaną automatycznie zapisane.

Krok 9: Do poczytania

Cmus posiada doskonałą dokumentację, poczytaj manuala.

man cmus
man cmus-remote
man cmus-tutorial

Zobacz również: cmus – konsolowy odtwarzacz muzyki

1 komentarz do wpisu “cmus – C* Music Player tutorial”

Dodaj komentarz