bat – klon cat z podświetlaniem składni oraz integracją z git

bat to zamiennik dla cat – chyba jednej z najczęściej używanych komend w Linuksie. Bat jest napisany w języku Rust i oferuje nam podświetlanie składni, automatyczny pager oraz wsparcie dla Gita. Oprócz zastąpienia polecenia cat (za pomocą aliasu), możemy także wykorzystać bat jako pager do manuali.

Instalacja

Użytkownicy Arch/Manjaro mogą zainstalować bat bezpośrednio z repozytoriów:

sudo pacman -S bat

W przypadku innych dystrybucji należy zapoznać się z instrukcją instalacji.

Przykłady użycia

bat /usr/bin/jgbrowser # wyświetlenie zawartości pliku
bat -p /usr/bin/jgbrowser   # -p bez dekoracji i numerów linii
bat -r :20 /usr/bin/jgbrowser # od początku do 20 linii
bat -r 20:35 /usr/bin/jgbrowser # od 20 do 35 linii
bat -r 36: /usr/bin/jgbrowser #od 36 do EOF (końca pliku) 

Aby wyświetlić wszystkie motywy kolorystyczne użyjemy opcji --list-themes:

bat --list-themes

Parametr --theme pozwala nam użyć konkretnego motywu kolorystycznego np. --theme=TwoDark , możemy go ustawić na stałe za pomocą zmiennej środowiskowej z pliku uruchomieniowego powłoki np. .bashrc.

export BAT_THEME="Solarized (light)"

Aby na stałe zamienić cat na bat możemy sobie ustawić alias w pliku .bashrc (lub odpowiedniku).

alias cat=bat

Możemy też użyć bat do pokolorowania stron podręcznika systemowego man, ustawiamy zmienną:

export MANPAGER="sh -c 'col -bx | bat -l man -p'"

Aby uzyskać pomoc:

bat --help
man bat

Strona projektu oraz pełna dokumentacja: bat na Github.

Dodaj komentarz